Co to jest remont?

Remont to wszystkie czynności, które mają na celu podniesienie bądź przywrócenie wartości użytkowej lokalu, mieszkania lub domu. Związane jest z tym przywrócenie lub podtrzymanie funkcjonalności i sprawności techniczno-ekonomicznej. Czasem obejmuje również zmianę lub poprawę funkcjonalności. Naprawa nie jest tym samym co remont. Naprawa dotyczy jedynie obiektu uszkodzonego, podczas gdy remont to przedsięwzięcie które ma na celu zapobiec uszkodzeniom poprzez zastosowanie odpowiednich czynności. Przed prawidłowo przeprowadzonym remontem ustala się plan prac oparty na przedmiarze robót.

 

<<<