Co to jest remont kapitalny?

Remont kapitalny są to czynności, polegające na wymianie i naprawie elementów lokalu, domu lub mieszkania. Podczas remontu kapitalnego wymieniamy lub naprawiamy wszystkie elementy, które są zużyte, zniszczone lub uszkodzone. Celem remontu kapitalnego jest przywrócenie pierwotnej wartości domu. Najczęściej przeprowadza się go jednocześnie z modernizacją, która czasem polega na wprowadzeniu zmian funkcjonalnych i związanym nimi przeprojektowaniem infrastruktury i montażem koniecznych nieistniejących instalacji , np. centralnego ogrzewania w wiekowej kamienicy. Przed rozpoczęciem remontu kapitalnego należy go szczegółowo i racjonalnie zaplanować.

<<<