Taras: gres czy terakota?

Co wybrać a taras: gres czy terakotę? Jeśli weźmiemy pod uwagę parametry techniczne, gres jest lepszym rozwiązaniem. Przeznaczeniem gresu jest używanie na zewnętrz budynku. Jednak podobne zastosowanie ma część terakot. Wybierając spośród nich należy kierować się następującymi czynnikami: mrozoodpornością i nasiąkliwością wodną. Płytka, która ma leżeć na zewnątrz budynku, musi być odporna na warunki atmosferyczne: musi mieć poniżej 0,5% nasiąkliwości. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na parametry techniczne wybranych płytek terakotowych, gdyż nie  każda terakota spełni ten wymóg.

 

<<<